Sunday, 24 November 2019

Liciknya Perdana Menteri

Majlis Perasmian Kilang Kereta Mewah

Di sebuah negara, seorang Perdana Menteri di undang untuk menghadiri majlis perasmian kilang kereta mewah yang baru dibina.

Selepas acara perasmian selesai, pemilik kilang tersebut mengumumkan, "YAB Perdana Menteri, suatu kehormatan besar kerana anda berkenan hadir dalam acara perasmian ini. Sebagai tanda terima kasih, kami akan memberikan satu unit kereta terbaru dari kilang kami kepada anda."

"Maaf, tetapi saya tidak boleh menerimanya," Perdana Menteri itu menolak dengan halus.

"Tidak apa-apa, YAB. Ini adalah hadiah dari syarikat kami untuk Anda, "sang pengarah meyakinkan.

"Saya faham," kata sang Perdana Menteri, "Tetapi saya tidak boleh menerima pemberian ini. "

Namun, pengarah tersebut tetap berkeras.

Akhirnya, sang Perdana Menteri mengalah, "Baiklah, jika anda terus memaksa, tetapi saya tidak biasa menerima sesuatu dengan percuma. Sebutkan harga yang anda ingin saya bayarkan untuk kereta ini."

Sang pengarah berfikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, anda hanya membayar kereta ini hanya lima Ringgit saja."

Perdana Menteri tersebut menyerahkan sehelai wang nota 100 kepada sang pengarah.

"Maaf YAB Perdana Menteri, saya tidak punya wang kecil sebagai baki," jelas sang pengarah.

Sang Perdana Menteri tersenyum dan berkata, "Oh, tidak ada masalah Tuan Pengarah, saya akan membeli dua puluh kereta."

No comments:

Post a Comment