Saturday, 23 November 2019

Inilah Kerajaan Yang Kita Ada Sekarang


Jebor adalah seorang anak yang baru saja mendapatkan harta wasiat setelah ayahnya meninggal. 

Tetapi ia bingung di manakah ia perlu simpan wang tersebut. Hendak simpan di bank takut kalau-kalau banknya bangkrup. Diletak dibawah bantal, nanti diambil pencuri.

Setelah berfikir cukup lama, akhirnya ia mendapat ide, ia menanam wang itu dibelakang rumahnya, lalu memasang papan peringatan dengan tulisan yang sangat besar "TIDAK ADA WANG DISINI!". 

Ternyata temannya yang bernama Si Bedol melihat apa yang dilakukan olehnya.

Setelah lewat tengah malam, Bedol pun menggali tanah itu untuk mengambil wang tesebut. Setelah ia mendapatkan wang itu dan supaya tidak dicurigai, maka Bedol mengganti tulisan yang ditulis dengan ayat 

"BUKAN BEDOL YANG AMBIL!"

No comments:

Post a comment