Saturday, 6 March 2021

Gurindam Karya Agung Raja Ali Haji

Gurindam I

Barang siapa tiada memegang agama,sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang ma'rifat.
Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.
Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang teperdaya.
Barang siapa mengenal akhirat, tahulah Ia dunia mudarat.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.