Sunday, 23 July 2017

Tanda2 Kiamat: Sebahagiannya Adalah Najib

1. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam
“Apabila umatku berjalan dengan sombong dan yang memperlakukan mereka adalah putra-putri raja, putera-puteri Persia dan Romawi, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihannya) . “- Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar ra
2. Orang Yang Baik Berkurang Sedang Yang Jahat Bertambah Banyak
Dari Aisyah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi penyebab kemarahan (bagi orang tuanya) dan hujan akan menjadi panas (hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas) dan akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik “; – (Riwayat Thabrani).
3. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda
“Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti ‘bulu merpati’ yang mereka itu tidak akan mencium bau surga.” – Sahih Abu Daud & Nasai
4. Negara Arab menjadi padang rumput & sungai
“Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai” – Sahih Muslim
5. Banyak saksi palsu & menyimpan kesaksian yang benar
“Sesungguhnya sebelum datang nya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar.” – Riwayat Ahmad
6. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria
Rasulullah saw bersabda: Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki; – (Riwayat Abu Nu’aim).
7. Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita
“Pada akhir zaman akan muncul pembohong2 besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar & belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumnya, karena itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu & memfitnahmu “- Sahih Muslim
8. Bulan sabit terlihat besar
“Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit.”
– Riwayat Thabrani
9. Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang
Diriwayatkan dari Abu Hurairah lah.a. “Di antara tanda-tanda telah hari kiamat akan muncul pakaian2 wanita & ketika mereka memakainya keadaannya seperti telanjang”.
10. Tahun-tahun yang penuh tipu muslihat
Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh muslihat, di mana akan diizinkan padanya orang yang berdusta, dan akan didustakan orang yang benar. Akan dipercaya orang yang berkhianat, dan akan dituduh berkhianat orang yang terpercaya. Serta akan berbicara padanya Ruwaibidhah. Maka ada yang menanyakan: Apa itu Ruwaibidhah? Dijawab baginda saw: Artinya, orang yang bodoh dan hina ditugaskan menangani kepentingan umum; – (Riwayat Ibnu Majah)
11. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja
“Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja.” – Riwayat Ahmad
12. Orang yang hina mendapat posisi terhormat
“Di antara tanda semakin dekatnya kiamat adalah dunia akan dikuasai oleh Luka ‘bin Luka’ (orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh 2 orang mulia “- Riwayat Thabrani
13. Muncul Penyakit Umat-umat Terdahulu
Dari Abu Hurairah ra katanya: Aku mendengar RasuIullah saw bersabda: “Umat ku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu”. Sahabat bertanya, “Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?” Nabi saw menjawab, “Penyakit-penyakit itu adalah (1) terlalu banyak menyenangkan, (2) terlalu mewah, (3) menghimpun harta sebanyak mungkin, (4) tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, (5) saling memarahi, (6) hasut menghasut sehingga jadi zalim menzalimi “; – (Riwayat Hakim).
14. Banyak orang saleh meninggal
“Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik & ahli agama di muka bumi, maka tidak ada yang tinggal padanya kecuali orang2 yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang ma’ruf dan tidak mengingkari kemungkaran” – riwayat Ahmad
15. Ilmu Agama Akan Secara bertahap Hilang
Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash ra berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda; – “Sesungguhnya Allah swt tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tapi Allah swt menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka ketika sudah ditiadakan alim ulama, masyarakat akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka ketika pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. “; – (Riwayat Muslim)
16. Munculnya kekejian, memutuskan kerabat & hubungan dengan tetangga tidak baik
“Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga.” – Riwayat Ahmad dan Hakim.
17. Menghias masjid & membanggakannya
“Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid” – Riwayat -Nasai. Masjid menjadi tempat urusan dunia saja; – Dari Anas bin Malik ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Akan datang kepada manusia suatu masa, omongannya dalam masjid hanyalah tentang urusan dunia semata. Allah tidak membutuhkan mereka. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka (pada waktu dalam masjid)”; – (Riwayat Hakim).
18. Menyalahgunakan Takdir
Dari Jabir ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: ‘ “Kelak pada akhir zaman ada suatu golongan yang berbuat maksiat kalau ditanya mereka mengatakan’ Allahlah yang menakdirkan perbuatan itu kami lakukan. ‘ Orang yang menentang pendapat mereka pada zaman itu bagaikan orang yang menghunus pedangnya dalam jihad fisabilillah”. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Ilmu agama sudah tidak lagi difahami dan tidak dipelajari para manusia.
19. Penaklukan Yerusalem
Dari Auf b. Malik lah.a. katanya, Rasulullah saw telah bersabda: “saya menghitung 6 hal menjelang – hari kiamat.” Beliau menyebutkan salah 1 di antaranya, yaitu penaklukan Yerusalem. “- Sahih Bukhari
20. Penduduk Mekkah Akan Meninggalkan Kota Mekkah
Umar ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Kelak penduduk Mekkah akan keluar meninggalkan Mekkah; kemudian yang meninggalkan itu tidak akan kembali lagi kecuali hanya sebagian kecil saja. Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. Kemudian mereka keluar lagi dari kota itu dan tidak kembali selamanya “; – (Riwayat Ahmad).
21. Merajalela alat musik
“Pada akhir zaman akan terjadi tanah longsor, kerusuhan dan perubahan muka.
“Ada yang bertanya kepada Rasulullah; “Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?” Baginda menjawab; “Apabila telah merajalela bunyian (musik) dan penyanyi-penyanyi wanita” – Ibnu Majah
22. Empat Macam Golongan Mengerjakan Ibadah Haji
Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Kelak ketika akhir zaman ada empat macam golongan mengerjakan ibadah haji yaitu: 1) Para pemimpin menunaikan haji hanya untuk ‘makan angin’, 2) Ada orang kaya pergi haji hanya untuk berdagang, 3) Banyak fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis, 4) Ahli qira’at (pembaca Al-Quran) menunaikan haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan.”
23. Zina Merajalela
“Dan tinggallah manusia2 yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keledai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. “- Sahih Muslim
24. Menggadaikan Agama Karena Dunia
Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat dari kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan percakapan mereka lebih manis dari gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala (memiliki tujuan-tujuan yang jahat). Allah swt berfirman kepada mereka: “Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku ?, Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepada Ku ?. Demi kebesaran Ku, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim (cendikiawan) pun akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah itu) “; – (Riwayat Tirmidzi).
25. Orang Mukmin Lebih Hina Dari Hewan
Dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Akan datang pada manusia suatu masa, di mana kondisi orang mukmin pada masa itu lebih hina dari domba”; – (Riwayat Ibnu Asakir).
26. Serbuan Musuh Islam Terhadap Kaum Muslimin
Daripada Tsauban ra berkata, Rasulullah saw bersabda; “Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka”. Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah karena kami sedikit pada hari itu?” Nabi saw menjawab, “Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan’. ” Seorang sahabat bertanya, “Apakah wahan itu hai Rasulullah?” Nabi kita menjawab, “Cinta pada dunia dan takut pada mati”; – (Riwayat Abu Daud)
27. Al-Quran Hanya Tinggal Tulisannya Sahaja
Dari Ali ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Hampir datang suatu zaman, di mana agama Islam hanya tinggal namanya saja, dan dari Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya saja. Masjid-masjid indah dan megah, tetapi sunyi dari petunjuk. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antaranya yang ada di bawah langit. Dari mereka (ulama) itu akan muncul berbagai fitnah dan fitnah itu akan kembali ke lingkungan mereka sendiri (umat Islam); – (Riwayat Baihaqi).
28. Imam Yang Memperlambat Waktu Solat
Dari Ibnu Ame ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya nanti setelah peninggalanku akan terjadi; para imam mengakhirkan shalat dari waktunya. Oleh karena itu hendaklah kamu mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan shalat, maka bersolatlah kamu; – (Riwayat Thabrani).
29. Memamerkan Ketika Berdoa
Dari Saad ra bahwa Nabi saw bersabda: “Kelak akan ada kaum yang berlebih-lebih (pamer) dalam berdoa”; – (Riwayat Ahmad).
30. Banyak Orang Muda Menyebut Dalil Agama
Rasulullah saw telah bersabda: “Akan muncul di akhir zaman nanti, suatu kaum yang terdiri dari orang-orang muda yang masih mentah pikirannya (dangkal memahami agamanya). Mereka banyak mengucapkan kata Khairil Bariyah (firman Allah dan hadis Rasul), namun iman mereka masih lemah. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Di mana saja kamu dapat menemukannya, maka noda mereka itu, siapa yang dapat menghapus mereka, kelak akan mendapat pahala di hari kiamat. “;-( Riwayat Bukhari dan Muslim)
31. Golongan yang membuat lidahnya sebagai alat untuk mencari makan
Dari Sa’ad bin Abi Waqash ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak akan terjadi kiamat, sebelum muncul suatu golongan yang mencari makan melalui lidah-lidah mereka, seperti sapi yang makan dengan lidah- lidahnya; – (Riwayat Ahmad).
32. Melimpahnya Harta Benda Dan Luasnya Bisnis Serta Banyak Media Massa
Dari Umar bin Tsa’lab ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sebagian dari tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat, adalah tersebarnya (melimpahnya) harta benda dan luasnya bisnis. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan; – (Riwayat An-Nasae’i).
33. Al-Quran Sebagai Alat Propaganda
Ali bin Thalib ra berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Kelak akan muncul di antara umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya kamu membaca, dan sembahyangmu jauh berbeda dengan cara mereka bersembahyang. Mereka membaca Al-Quran dengan menghitung bahwa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka, padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka itu tidak melebihi tenggorokannya (tidak sampai meresap ke dalam hati). Mereka itu sebenarnya keluar dari Islam, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya; – (Riwayat Muslim)
Tanda Tanda Kiamat Besar
Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: “Datang kepada kami Rasulullah saw. dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari kiamat”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap, Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya’juj dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan yang ketiga di Semenanjung Arab yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke Padang Mahsyar mereka “.
(HR Muslimi)
10 tanda-tanda qiamat yang disebutkan Rasulullah saw. dalam hadist ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar-besar, akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. Sepuluh tanda itu ialah:
1. Dukhan (asap) yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir.
2. Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan mereggut keimanan, hingga banyak orang yang akan terpedaya dengan seruannya. Dajjal Sang Pendusta; – Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum dimunculkan para dajjal sang pendusta, yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluhan, di mana masing-masing mengaku; bahwa dirinya adalah Rasul Allah. “; – (Riwayat Muslim).
3. Binatang besar yang keluar dekat Bukit Shafa di Mekah yang akan berbicara bahwa manusia tidak beriman lagi kepada Allah swt.
4. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka pada saat itu Allah swt. tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat dari orang yang berdosa.
5. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahadi yang berdaulat pada masa itu dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleb orang-orang Kristen dan dia juga yang akan membunuh Dajjal.
6. Keluarnya bangsa Ya’juj dan Ma’juj yang akan membuat kerusakan dipermukaan bumi ini, yaitu ketika mereka berhasil menghancurkan dinding yang terbuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zul Qarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu.
7. Gempa bumi di Timur.
8. Gempa bumi di Barat.
9. Gempa bumi di Semenanjung Arab.
10. Api besar yang akan menghalau manusia menuju ke Padang Mahsyar. Api itu akan dimulai dari arah negeri Yaman.
Menurut Syeikh Khalid bin Nasir menyebutkan: tanda kecil kiamat sebagian telah terjadi dan berakhir, sebagian telah terjadi namun tidak jelas dan sebagian tidak berlaku secara keseluruhan. Sesungguhnya tanda kecil ini pada umumnya terjadi dan itu tidak begitu asing. Tidak ada hadits yang membatasi dan menerangkan waktu terjadinya tanda ini. Bahkan itu merupakan satu hal yang dikutip dalam kitab-kitab hadis sahih, sunan dan musnad.
Kebiasaannya, lafaz hadis yang menunjukkan itu tanda kecil kiamat seperti hadis Jibril, seperti perkataan: “enam hal yang dihitung akan sampainya kiamat …”, “tidak akan terjadi kiamat …” atau “tidak akan hilang dunia …” atau “tidak akan pergi hari dan malamnya … “,” pada akhir zaman … “dan sejenisnya. Semua tanda-tanda kiamat ini sebagian dari tanda-tanda kenabian Muhammad.
(Dirangkum dari Islamituindah.my)

Malaysia Jadi Bahan Ketawa; Kepit dan Gagap

Tiba tiba zahid hamidi membentak Tun Mahathir dengan kata kata gila talak.

Gila talak bermakna seorang suami yang tidak sabar sabar untuk menceraikan isterinya dan selepas itu mahu merujuk kembali dan kebiasaannya ia menjadi rumit apabila ianya cerai talak 3 kerana memerlukan kambing hitam untuk merujuk semula.

Dalam kes Tun Mahathir yang dikatakan gila talak ini mungkin zahid beranggapan Tun sudah melepaskan jawatan dan kini mahu menyandang semula jawatan sebagai perdana menteri.

Lain macam cara zahid memberi contoh. Zahid nampaknya begitu teruja memberi contoh yang berkaitan kawin dan cerai.

Selain dari seorang yang gagap dalam berkata kata, zahid juga di kenali sebagai seorang yang suka bercakap banyak tetapi isi nya kosong.

Malah ujian Najib kepadanya untuk bercakap didalam bahasa inggeris juga gagal kerana terlalu nampak ingin mengampu tetapi telah memalukan negara di mata dunia.

Dunia nampak negara kita ini di perintah oleh dua orang badut yakni seorang yang jalannya mengepit dan timbalannya pula si gagap.

Kalau diletakkan Hishamudin pula akan menjadi bahan ketawa juga kerana berlidah pendek.

Manakala KuNan pula dilihat terus panik apabila dikhabarkan Tun Mahathir akan bertanding di Putrajaya di kerusi parlimennya.

KuNan yang didalam keadaan panik terus menjawab soalan wartawan dengan mengatakan Tun Mahathir sudah tidak betul. Dan itulah yang diulang ulangnya sambil mengatakan Tun kecewa kerana Mukhriz kalah kerana tak terpilih sebagai Naib Presiden Umno.

Jawapan balas KuNan sudah cukup membuktikan bahawa mereka sebenarnya sedari awal lagi sudah membuat konspirasi untuk menyekat waris Tun Mahathir dari berada di dalam inner circle umno.

Kini Mukhriz, Shafie Apdal dan Muhyidin sudah terkeluar dari saingan kekuasaan didalam umno dan jalan mudah buat Khairy Jamaludin yang dilihat bakal menjadi sleeping partner kepada Hishamudin buat masa sekarang.

Mereka cuma menunggu Zahid terjatuh gaung sahaja untuk mereka terus berada di persada kuasa dengan Hisham sebagai calon presiden umno manakala Khairy sebagai Timbalan Presiden Umno.

Selepas ini team Lidah pendek dan Dark Tall Hensem pula akan menguasai putrajaya. Bayangkanlah kerosakan yang bagaimana pula mampu mereka sajikan kepada Agama, Bangsa dan Tanahair ini dengan tangan tangan mereka.