Tuesday, 20 January 2015

Pj Blogspot: WAJIB BACA: KONSPIRASI DALAM MALAYSIA

Pj Blogspot: WAJIB BACA: KONSPIRASI DALAM MALAYSIA: Hari ini kita mampu untuk beli sebuah rumah RM500,000 hanya dengan pinjaman. Kita ukur kemampuan kita bergaji RM5000 sebulan dengan pembaya...