Sunday, 13 April 2014

Ulamak Menghalalkan Musik?

Diantara hadis pokok yang sering diperdebatkan mengenai status hukum muzik adalah hadis riwayat al-Bukhari:

"Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina dan sutera, arak dan alat muzik...."

Syaikh al-Albani ketika mempertahankan hadis ini dan hadis lain juga yang seangkatannya, turut menyebut tentang sikap sesetengah ulama (yang menolak hadis ini atau melemahkan pendapat muzik haram) ketika berhadapan dengan hadis-hadis ini, antaranya:

1. Mereka akan mengatakan: "Terdapat ulama yang melemahkan (men'dhaif'kan) hadis tersebut. Contohnya seperti ibn Hazm." Meskipun mereka tahu masih ramai ulama lain yang jauh lebih alim di dalam ilmu hadis menyebutkan hadis ini sahih.

2. Terkadang mereka menolak hadis ini dengan mengatakan ini hadis ahad sedangkan menurut para ulama hadis ahad juga boleh diambil sebagai hujah hukum.

3. Ada yang menolak hadis ini kerana dia berkata indikasi amalannya tidak tegas. Hakikatnya syarat itu tidak pernah menjadi salah satu syarat bagi mengamalkan sesebuah hadis.

4. Ada pula yang hanya beralasan ini bukan perkara aqidah. Lalu dia menyangka boleh sesuka hati untuk pilih sama ada mahu ambil pendapat halal atau haram. Sedangkan ini bukanlah cara yang betul untuk beramal.

5. Terkadang mereka mencari-cari pengertian tersendiri atau penafsiran sendiri untuk memalingkan makna hadis itu sendiri.

6. Ada pula yg menyebutkan hadis-hadis dengan ungkapan tamridh seperti qiila (dikatakan) supaya nampak sesuatu berita atau riwayat itu sedikit lemah.