Wednesday, 12 February 2014

Barat Menciplak Ilmu Islam

Konsep logaritma yang telah dicetuskan oleh Abu’l-Hassan Ali bin Ahmad al-Nasawi menerusi hasil karyanya dalam bahasa Parsi yang kemudiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tajuk al-muqni’ fi’l hisab al-Hind. Ibnu Yunus al-Safadi telah menukar proses pendaraban kepada proses penambahan menerusi rumus trigonometri seperti berikut: 

Ibnu Yunus dikatakan mendapat ilham idea itu daripada Ibnu al-Fath al-Harani pada kurun ke 10. Ibnu Hamzah memberikan ungkapan log(xy) = log x + log y yakni berpadanan dengan log (32) = log (4.8) = 2 + 3 = log 4 + log 8. Umat Islam pada kurun ke 9 dan kurun ke 10 telah berdebat dengan hangat tentang trigonometri, sedangkan John Napier menggunakan hubungan trigonometri untuk pentakrifan konsep logaritma pada kurun ke 17 seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Yunus sebelumnya.

Ini adalah konsep yang ditemukan pada permulaan logaritma Eropah. Henry Briggs (kurun ke 17) kemudiannya memperincikan konsep logaritma dalam buku yang ditulisnya iaitu Arithmetica Logaritmica dengan menggunakan siri geometri. Burgi pula telah menulis Progress tabulen (1620) yang mentakrifkan logaritma dan antilogaritma secara terperinci. Pihak Barat sering bertelagah tentang siapakah orang yang mengasas logaritma. 


Ada juga pihak yang mengatakan Henry Briggs dan pihak yang lain mengatakan John Napier sebagai pengasas Logaritma. Bolehkah 2 orang pada masa yang sama mengasaskan benda yang sama? Begitulah penipuan yang dilakukan oleh pihak Barat terhadap logaritma. Sedangkan perkataan logaritma itu adalah berasal dari nama Al-Khwarizmi (Muhammad Musa Al-Khwarizmi kurun ke 9) yang telah dilatinkan iaitu al-gorithma=logaritma.

Sumber